Lee解英语核心词汇考点全归纳解析第二部分(33-34)

-回复 -浏览
楼主 2018-06-22 03:57:44
举报 只看此人 收藏本贴 楼主


Lee解英语核心词汇考点全归纳解析第二部分


基础班2期课程

时间:6月13号(周三)晚上7点-晚上9点半

课程内容:导学词汇1

时间:6月17号(周日)早上9点-下午4点30分

课程内容:初数1、2

地点:福田区国际科技大厦2203室(近地铁口:1号线华强路C出口)


福田班课程

时间:6月16号(周六)早上9点-下午4点30分

课程内容:阅读意识培养3、4

地点:福田区国际科技大厦2203室(近地铁口:1号线华强路C出口)


南山班课程

时间:6月16号(周日)早上9点-下午4点30分

课程内容:初数5、6

地点:南山区高新四道虚拟大学园(近地铁口:1号线深大站C出口)

33
34


我要推荐
转发到